An ghramadach: Seo, go bhfuil, cad éFoghlaim béarla Gramadaí: aimsirí, aidiachtaí agus dobhriathra, coinníollach clásail, modal briathra