An ghramadach: Seo, go bhfuil, cad é

Foghlaim béarla Gramadaí: aimsirí

aidiachtaí agus dobhriathra

coinníollach clásail.